Tasa-arvoa koskeva työmme

Näin pyrimme lisäämään tasa-arvoa terveydenhuollossa

Me Kollarna.se:ssä työskentelemme aktiivisesti tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Sukupuolten välinen tasa-arvo on luonnollinen osa työtämme, jossa kaikkien työntekijöiden tulisi tehdä parhaansa tarjotakseen tasa-arvoista hoitoa, ollakseen tasa-arvoinen työpaikka ja ollakseen roolimalleja tasa-arvoiselle yhteiskunnalle.

Palvelujemme käyttö tasavertaisin ehdoin

Meille on itsestäänselvää, että kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen hoitoon. Palvelumme on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat hoitoa tarjoamiemme tiettyjen diagnoosien hoitoon. Työskentelemme aktiivisesti varmistaaksemme, että kaikenikäiset, eri sukupuolta, fyysisiä kykyjä, etnisiä taustoja, vakaumusta ja taloudellisia olosuhteita edustavat ihmiset tuntevat olevansa otettu huomioon verkkosivustoillamme. Kaikille tulisi tarjota yhdenvertaista hoitoa ja mahdollisuutta hakeutua siihen.

Näin edistämme sukupuolten tasa-arvoa terveydenhuollossa:

  • Olemme sitoutuneet käyttämään syrjimätöntä kieltä viestinnässämme.
  • Kuvissa ja videoissa pyrimme näyttämään laajan edustuksen erilaisista ihmisistä.
  • Sivustoa kehitetään ottaen huomioon liikuntarajoitteisten ihmisten käyttämät apuvälineet.
  • Verkkosivuston tulee helpottaa muiden kuin suomenkielisten käyttämiä käännöstoimintoja.

Yhtäläiset mahdollisuudet työpaikalla

Työympäristö ja työn organisointi olisi mukautettava siten, että naiset ja miehet voivat työskennellä ja toimia tasavertaisesti. Kaikkien työntekijöiden on voitava sovittaa yhteen työ-, vanhempain- ja yksityiselämänsä. Sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ei saa esiintyä. Seksuaalista häirintää ei saa esiintyä. Viestinnässämme sukupuolten välinen tasa-arvo on otettava huomioon ja sen on heijastuttava sekä aiheen ja painopisteen valinnassa että henkilövalinnoissa. Henkilöstöjohtajat ovat vastuussa tasa-arvotyöstä lain, sopimusten ja tämän suunnitelman mukaisesti. Esimiesten on aktiivisesti pyrittävä parantamaan aliedustetun sukupuolen ja muiden aliedustettujen ryhmien mahdollisuuksia korkeampaa osaamista ja muuta kehittämistä koskevien aloitteiden avulla. Sukupuolten tasa-arvonäkökulma on sisällytettävä liiketoiminnan suunnitteluun ja otettava huomioon kaikessa johtamistyössä. Kollarna.se:n on laadittava vuosittainen suunnitelma sukupuolten tasa-arvotyötä varten ja kartoitettava ja analysoitava sukupuolten tasa-arvoa yrityksen suunnitelman pohjalta. Tulosten perusteella on laadittava uusi, tarkistettu suunnitelma.